Výpočet honorářů dle metodiky APF:

OZNAČENÍ ZAKÁZKY Jméno a Příjmení FOTOGRAFA:  
telefonní kontakt fotografa / email:  
adresa fotografa:  
číslo legitimace člena APF:  
Jméno a příjmení - příp. název  ZADAVATELE:  
Krátký popis zakázky: popište zakázku:
       
  Stanovení faktorů:    
STANOVENÍ CENY ZPŮSOB 1. K O M B I N A C E počet snímků: počet odevzdaných snímků klientovi:
faktor významu zadavatele: vyberte ze seznamu
faktor zařazení fotografa: vyberte ze seznamu
faktor rozsahu práce viz. tabulka níže*:

vyberte ze seznamu +  napište číslo dle doporučení -         

*  

 

NAPIŠTE ČÍSLO DLE DOPORUČENÍ VIZ. PŘEDCHOZÍ KOLONKA* :

faktor využití díla: vyberte ze seznamu
faktor rozšíření díla: vyberte ze seznamu
STANOVENÍ CENY ZPŮSOB 2. hodinové nasazení fotografa

je možno uvádět:

1) 0

2) od 800,- Kč do 2000,-

počet hodin nasazení: uveďte v celých hodinách , pro SO,NE zvyšte hodiny o 50%
počet hodin DTP prací: uveďte v celých hodinách , pro SO,NE zvyšte hodiny o 50%
cena za DTP hodinu:

1) 0 = zakázka bez DTP

2) od 600,- Kč do 1500,- , dle tipu úprav

Vyúčtování užité fotograf. techniky: vyberte ze seznamu
Počet dnů užívání techniky:

je možno uvádět:

1) 0  - NEÚČTUJESE

2) počet dnů užívání techniky

       
  Postprodukce:  
       
DOPRAVA Doprava:    
odkud - kam: napište odkud kam pojedete:
počet ujetých kilometrů:

pokud dopravu neúčtujete napište 0, v opačném případě napište počet kilometrů např. dle plánovače  MAPY

náhrada  opotřebení 462/2009 Sb. (Kč/km) stanoveno legislativně
průměrná spotřeba dle TP (l/100km): uveďtte prům. spotřebu Vašeho vozidla (uvedeno prům. číslo)
cena paliva (Kč/litr) 462/2009 Sb.: stanoveno legislativně - NATURAL 98
       
DALŠÍ předpokládané další náklady s realizací záběru (Kč) napište další náklady s realizací záběru, pronájem atelieru, pronájem techniky atd.:
     
sleva poskytnutá autorem %: uveďte na celé číslo Vámi poskytnutou slevu v procentech
       
POZNÁMKA poznámka:

uveďte jakým způsobem účtujete např.:denní nasazení, jakou k záběru použijete techniku, další technické prostředky,  efekty, nutné softwarové úpravy, retuše, speciální úpravy apod., zda účtujete dopravu, zda účtujete užívání techniky, vypište předpokládané další náklady s realizací záběru

 

pozn.:  **  hodinová sazba fotoreportéra je cca.: 1150,- Kč, SO+NE = + 50%